Velkommen til
The Breakfast Club episode 8.0

En ny episode av The Breakfast Club er klar, med flere aktuelle temaer for bilbransjen.